CAT Telecom จัดทำประชาพิจารณ์โครงการ Digital Park Thailand ร่วมกับชุมชนเทศบาลแหลมฉบัง ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น.-12.00 น.

Download ข้อมูลนำเสนอสำหรับประชาพิจารณ์

รูปภาพบรรยากาศงานประชาพิจารณ์โครงการ Digital Park Thailand

Categories: News