นายสมศักดิ์ พึ่งธรรมเกิดผล ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสื่อสารไร้สาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงประจำหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (CIO) ในการเข้ารับฟังบรรยายสรุปและศึกษาดูงาน โครงการ Digital park Thailand ณ ห้องประชุม Teleport ศูนย์โทรคมนาคมศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

 

Categories: News