การรับฟังความเห็นจากภาคเอกชน (Market Sounding) ครั้งที่ 1
โครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand)
วันอังคารที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้อง บอลรูม 1-2 ชั้น 7 โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท

 

  • ลงทะเบียน (Register)https://goo.gl/Kp3d4d 
    หมายเหตุ ท่านสามารถเข้าร่วมงานได้โดยลงทะเบียนที่บริเวณหน้างาน

QR Code (Register)

  • เอกสารประกอบการรับฟังความเห็นจากภาคเอกชน(market sounding) โครงการ Digital Park Thailand ครั้งที่ 1 วันที่ 28 สิงหาคม 2561

QR Code สำหรับโหลดไฟล์เอกสาร

 

Categories: News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *