ดร.วงกต วิจักขณ์สังสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มกลยุทธ์องค์กร บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand) โดยมีนางสิริมา จิรกิจธนา ตำแหน่ง ปลัดอำเภอศรีราชา เป็นประธานเปิดงาน โดยโครงการ Digital Park Thailand เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่จะส่งเสริมด้านการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานและผลักดันการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล ตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ นำไปสู่การดําเนินโครงการฯ ให้เกิดความเหมาะสมต่อไป การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมเมืองท่า เทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา

Categories: News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *