บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ได้จัดงานการรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน (Market Sounding) ครั้งที่ 2 สำหรับโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand) ณ ห้องประชุมสุขุมวิท 2 ชั้น 3 โรงแรมเจดับบลิวแมริออท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วงกต วิจักขณ์สังสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจ NGDC และ NBN  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 

Categories: News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *