วานนี้ นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน (Market Sounding) ครั้งที่ 3 สำหรับโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand) ที่จัดขึ้นโดย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 โดยมีภาคเอกชนลงทะเบียนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

Categories: News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *