ขอเรียนเชิญเอกชนผู้สนใจเข้าร่วมลงทุนในโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand) เข้าร่วมงานรับฟังความเห็นจากภาคเอกชน Market Sounding) ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น.-14.00 น. ณ ห้อง CAT Auditorium ชั้น 2 อาคารสโมสร สำนักงานใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการคัดเลือกเอกชน (RFP)

Categories: EventNews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *