ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานรับฟังความเห็นจากภาคเอกชน Market Sounding) โครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand)  

ขอเรียนเชิญเอกชนผู้สนใจเข้าร่วมลงทุนในโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand) เข้าร่วมงานรับฟังความเห็นจากภาคเอกชน Market Sounding) ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น.-14.00 น. ณ ห้อง CAT Auditorium ชั้น 2 อาคารสโมสร สำนักงานใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการคัดเลือกเอกชน (RFP)

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิดและปิดยื่นซองข้อเสนอ ในการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand)

ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิดและปิดยื่นซองข้อเสนอ.pdf [translation] Notification of Charge of Date of the Acceptance Period for Proposal Envelopes in the Private Entity Selection Eastern Economic Corridor: Digital Park Thailand.pdf

ประกาศเปลี่ยนแปลง กำหนดการเปิดและปิดรับซองข้อเสนอ ในการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนกับภาครัฐในรูปแบบ PPP (Public Private Partnership) โครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand)

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิดและปิดรับซองข้อเสนอในการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล Notification of change of the bid submission date: Digital Park Thailand project

ประกาศเชิญชวนการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ( Digital Park Thailand)

 รายละเอียดประกาศเชิญชวนคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ( Digital Park Thailand)   Invitation to Tender Public Private Partnership: Digital Park Thailand   เอกสารประกอบการซื้อซองคัดเลือกเอกชนโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและ นวัตกรรมดิจิทัล    Required Documents to be submitted for Purchasing  

งานรับฟังความเห็นจากภาคเอกชน (Market Sounding) ครั้งที่ 3 โครงการ Digital Park Thailand คึกคัก ภาคเอกชนสนใจเข้าร่วมจำนวนมาก

วานนี้ นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน (Market Sounding) ครั้งที่ 3 สำหรับโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand) ที่จัดขึ้นโดย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 โดยมีภาคเอกชนลงทะเบียนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ภาพบรรยากาศจากงานประชุมรับฟังความเห็นจากภาคเอกชน (Market Sounding) ครั้งที่ 2

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ได้จัดงานการรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน (Market Sounding) ครั้งที่ 2 สำหรับโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand) ณ ห้องประชุมสุขุมวิท 2 ชั้น 3 โรงแรมเจดับบลิวแมริออท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วงกต วิจักขณ์สังสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจ NGDC และ NBN  Read more…

ประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand)

ดร.วงกต วิจักขณ์สังสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มกลยุทธ์องค์กร บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand) โดยมีนางสิริมา จิรกิจธนา ตำแหน่ง ปลัดอำเภอศรีราชา เป็นประธานเปิดงาน โดยโครงการ Digital Park Thailand เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่จะส่งเสริมด้านการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานและผลักดันการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล ตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ Read more…

CAT จัดงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน (Market Sounding) สำหรับโครงการ เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล หรือ Digital Park Thailand

พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เป็นประธานเปิดงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน (Market Sounding) สำหรับโครงการ เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล หรือ “ดิจิทัลพาร์ค ไทยแลนด์” (Digital Park Thailand) หนึ่งในโครงการสำคัญภายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 พร้อมปาฐกถาพิเศษโดย นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี ประธานคณะทำงานโครงการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เกี่ยวกับบทบาทและความพร้อมของภาครัฐในการขับเคลื่อนโครงการดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์ โดยมีองค์กรเอกชนไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานจำนวนมาก อาทิ กลุ่มนักลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ Read more…