ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานรับฟังความเห็นจากภาคเอกชน Market Sounding) โครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand)  

ขอเรียนเชิญเอกชนผู้สนใจเข้าร่วมลงทุนในโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand) เข้าร่วมงานรับฟังความเห็นจากภาคเอกชน Market Sounding) ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น.-14.00 น. ณ ห้อง CAT Auditorium ชั้น 2 อาคารสโมสร สำนักงานใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการคัดเลือกเอกชน (RFP)